Đại lý tàu biển

Với lợi thế vừa là đơn vị khai thác cảng vừa là đơn vị cung cấp các dịch vụ đại lý tàu biển, Cảng Nam Hải Đình Vũ có khả năng:

  • Tư vấn những tác nghiệp giúp chủ tàu, chủ hàng giảm thiểu tối đa chi phí
  • Cung cấp các dịch vụ đại lý chuyên nghiệp chuyên về xuất nhập khẩu thông qua cảng biển cho các tàu container
  • Hỗ trợ các hãng tàu nước ngoài trong việc tìm hiểu thị trường Việt Nam, phục vụ tàu thuyền và giải quyết những vấn đề phát sinh trong thời gian tàu lưu tại Việt Nam

Các dịch vụ đại lý tàu biển Cảng Nam Hải Đình Vũ cung cấp cho khách hàng:

  • Thông báo về tình trạng luồng, cầu bến, năng lực giải phóng tàu, dự tính cảng phí cho người ủy thác trước khi tàu đến

  • Thực hiện các thủ tục cho tàu ra vào cảng biển, thu xếp hoa tiêu, cầu bến, bố trí tác nghiệp xếp dỡ hàng hóa

  • Cung cấp dịch vụ cung ứng nước ngọt cho tàu biển

  • Sửa chữa tàu, sửa chữa container với chi phí hợp lý, cạnh tranh

  • Các nghiệp vụ môi giới thuê tàu và tư vấn thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *